TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Mārketinga pētījumi
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Cilvēku uztvere par dzīves kvalitāti Eiropā


5.septembrī Eurofound sadarbībā ar pētījumu kompāniju TNS uzsāk datu vākšanu ceturtā Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma ietvaros. Apsekojums, kas sniedz visaptverošu pārskatu par cilvēku viedokli 33 valstīs, ieskaitot ES dalībvalstis un kandidātvalstis, tiks veikts nākamo 13 nedēļu laikā.

Ceturtais apsekojums par dzīves kvalitāti Eiropā aptver 33 valstis - 28 ES dalībvalstis un piecas kandidātvalstis: Albāniju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Montenegro, Serbiju un Turciju. Kopumā tiks aptaujāti 35 800 respondenti 33 valstīs, Latvijā kopumā tiks aptaujāti 1000 iedzīvotāji. Apsekojuma datu vākšanu, kas norisināsies vienlaicīgi visās valstīs, koordinēs pētījumu kompānija TNS.
Šis unikālais, reizi četros gados visās Eiropas valstīs veiktais apsekojums, ļauj vērtēt gan Eiropas pilsoņu dzīves objektīvos apstākļus, gan arī pašu pilsoņu viedokli par šiem apstākļiem un dzīvi kopumā. Apsekojumā tiek ņemti vērā vairāki aspekti, piemēram, mājoklis, ģimene, veselība un labklājība. Tiek aptverti arī subjektīvas dabas jautājumi, kā cilvēku laimes izjūta, apmierinātība ar dzīvi, līdzdalība sabiedriskajos procesos.
Apsekojums sniedz informāciju par jautājumiem, ko vispārīgā statistika neietver, piemēram, sabiedrības noskaņojums, uzticēšanās iestādēm un sociālā spriedze. Šis apsekojums būs vērsts uz sabiedrisko pakalpojumu izmantošanas kvalitāti: veselības aprūpi, ilgtermiņa aprūpi, bērnu aprūpi un skolām un tiks vērtēti dažādi šo pakalpojumu kvalitātes aspekti, piemēram, piekļuve tiem, tehniskais nodrošinājums, personāls un pieejamā informācija.
Gadu gaitā šis pētījums ir attīstījies un ļauj iegūt vērtīgu rādītāju kopumu, kas papildina tradicionālos ekonomikas izaugsmes un dzīves līmeņa rādītājus, piemēram, IKP vai ienākumus. Eiropas Komisija to izmanto dažādās publikācijās kā piemēram ikgadējos ziņojumos par nodarbinātību un sociālo attīstību Eiropā. Vēl viens piemērs ir Apvienoto Nāciju Eiropas Ekonomiskā komisija, kas izmanto datus salīdzinošai valstu pētniecībai aktīvās novecošanās indeksa ietvaros, un Dānijas valdība, kas izmanto apsekojumā iegūto veselības pakalpojumu novērtējumu vienā no saviem oficiālajiem izdevumiem.

Vairāk informācijas par ceturto Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumu (4. EQLS) var atrast šeit: http://bit.ly/EQLSurvey

TNS Latvia ir pagodināti par iespēju piedalīties tik liela mēroga pētījumā un aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem – tikai 1000 Latvijas iedzīvotājiem būs šī unikālā iespēja piedalīties Eurofound apsekojumā.

Par TNS

TNS ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu kompānija Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts - gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

 
Kontakti

TNS Latvia
t 67096300
tns@tns.lv
Twitter: @TNSLatvia
Facebook: @TNSLatvia


Skatīt saistītās ziņas | Citas ziņas arhīvā


Tavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības