TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Mārketinga pētījumi
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Jauns Omnibusa pētījums "Tīņi stāsta"

Bērni un jaunieši ne tikai spēj ietekmēt pieaugušo pirkšanas uzvedību, bet arī paši pieņem patstāvīgus pirkuma lēmumus un ir ļoti interesanta patērētāju grupa, kuras uzvedību virza pavisam citi aspekti nekā pieaugušos. Lai izprastu bērnu un jauniešu vajadzības, vērtības un uzvedības modeļus, kā arī, lai iegūtu citu būtisku mārketinga informāciju par bērniem un jauniešiem, TNS Baltijas Datu nams piedāvā jaunu Omnibusa pētījumu "Tīņi stāsta" .

Prakse liecina, ka visas pasaules vadošās izpētes kompānijas pievērš uzmanību bērnu un jauniešu patēriņa ieradumu pētījumiem – izprotot jauno patērētāju vajadzības un viņu ietekmi uz lēmumu pieņemšanu jau šajā vecumā.

Tādēļ ar 2005. gadu TNS Baltijas Datu nams uzsāk regulāras bērnu aptaujas – "Tīņi stāsta". Tas ir unikāls Omnibusa pētījums, kurā tiek aptaujāti bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 17 gadiem.

Pētījuma saturs

Omnibusa pētījums "Tīņi stāsta" apvieno dažādas tēmas un klientus, tāpēc pētījuma saturs atšķirsies katrā pētījuma veikšanas reizē. Bet ir vairākas jautājumu grupas, kuras tiks uzdotas katrā Omnibusa pētījumā:

  • Sociāli demogrāfiskie jautājumi – respondenta vecums, dzimums, dzīvesvieta (Latvijas reģions; galvaspilsēta/ citas pilsētas/ lauki), ģimenes lielums un sastāvs, sarunvaloda ģimenē;
  • Ienākumi – kabatas naudas lielums, ģimenes vidējie ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī;
  • Brīvā laika pavadīšana – ārpusskolas nodarbību apmeklēšana, dažādu izklaides vietu apmeklēšana;
  • Lēmuma pieņemšana saistībā ar dažādu produktu pirkšanu – šis jautājums tiek noskaidrots saistībā ar pētāmajiem produktiem/ pakalpojumiem katrā Omnibusa pētījumā.

Katrs Omnibusa pētījuma "Tīņi stāsta" pasūtītājs bez maksas saņem informāciju par respondentu brīvā laika pavadīšanu, respondenta un tā ģimenes ienākumiem un respondenta sociāli demogrāfiskos rādītājus.

Pētījuma metodoloģija

Omnibusa pētījuma "Tīņi stāsta" izlasi veido 600 Latvijas bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 17 gadiem.

Lai nodrošinātu reprezentatīvu izlasi Latvijas iedzīvotāju kopumam no 10 līdz 17 gadiem, tās izveidošanai pielieto vairāku pakāpju nejaušās izlases metodi.

1. pakāpe
Dzīvesvietas nosacījums – izlase tiek veidota balsoties uz Latvijas apdzīvoto vietu sarakstu. Apdzīvotās vietas tiek šķirotas pēc reģiona, rajona un urbanizācijas līmeņa.

2. pakāpe
Kvotu princips respondenta izvēlē – vecums, dzimums un tautība ir tie rādītāji, uz kuriem balstītas kvotas, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes datus uz 2004. gada 1. janvāri.

Pētījuma termiņi

Omnibusa pētījumu "Tīņi stāsta" plānots veikt 3 reizes gadā – 2005. gada janvārī, maijā un septembrī.

  Jautājumu iesniegšana Lauka darbs Datu fails
Janvāris 11.01 17.-23.01 28.01
Maijs 17.05 23.-29.05 31.05
Septembris 13.09 19.-25.09 29.09

Pētījuma izmaksas

Omnibusa pētījuma "Tīņi stāsta" izmaksas tiek aprēķinātas ņemot vērā jautājumu bloka garumu minūtēs. 1 minūtes cena 250 LVL (cenā nav iekļauta datu analīze un PVN). 1 minūtē iespējams pajautāt līdz pieciem vienkārša veida jautājumiem.

Piemēram, 5 minūšu intervijas izmaksas, kurā tiek noskaidrota zīmola un tā galveno konkurentu (līdz 8 galvenajiem konkurentiem) pazīstamība (spontānā, kopējā), lietošana (lietojis pēdējā laikā, iecienītākais zīmols), pirkšana (pircis pēdējā laikā, pirks turpmāk) un kopējais novērtējums ir 1250 LVL +PVN (rezultāts – informācijas datu masīvs ASCII, SPSS, vai Galileo formātā) vai 1800 LVL +PVN (rezultāts – analītiska rezultātu atskaite teksta un grafiku veidā).

Pētījuma izmantošana

Omnibusa pētījums "Tīņi stāsta" piemērots gan Ad-hoc pētījumiem (vienreizējs pētījums), gan Monitora veida pētījumiem (atkātotais pētījums), kā arī vienkāršiem produktu testiem.

Kontaktinformācija:
Tālrunis: 67096300
E-pasts: tns@tns.lv


Skatīt saistītās ziņas | Citas ziņas arhīvā


Tavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības