TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Mārketinga pētījumi
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Pieejami Banku Tēla Monitora II ceturkšņa pētījuma rezultāti

11.08.2003. TNS Baltijas Datu nams 2003. gada maijā aptaujāja Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 60 gadiem, ar mērķi noskaidrot Latvijā strādājošo banku pazīstamības, izmantošanas un tēla rādītājus. Pētījums parādīja, ka šobrīd vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem informāciju par bankām iegūst no reklāmas TV un presē.

Izvērtējot banku pakalpojumu izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū redzams, ka populārākais pakalpojums šobrīd ir norēķinu vai algas konta izmantošana [55%]. Rēķinus bankās apmaksā 46% iedzīvotāju, naudas pārskaitījumus veic 42% aptaujāto, kamēr valūtas maiņas operācijas veic 41% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Debetkartes pieder 38% un kredītkartes – 33% aptaujāto. Nedaudz mazāk kā ceturtā daļa iedzīvotāju veic naudas noguldījumus/ depozītus [22%], līzinga pakalpojumus izmanto 18% respondentu. Citus banku piedāvātos pakalpojumus šobrīd izmanto mazāks cilvēku skaits: Internetbanku izmanto 15%, telefonbanku – 11%, hipotekāro kredītu – 10%, savukārt darījumus ar vērtspapīriem veic 7% aptaujāto.

II ceturksnis 2003

Rezultātu analīze par banku pakalpojumu izmantošanas struktūru liecina, ka aptuveni trešdaļa aptaujāto izmanto tikai vienas bankas pakalpojumus, ceturtā daļa pakalpojumus izmanto divās bankās, bet trijās vai vairāk bankās to dara mazāk nekā piektā daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju. 23% aptaujāto banku pakalpojumus neizmanto vispār vai nevar precizēt, kurā bankā tos izmanto.

Banku Tēla Monitora pētījumi tiek veikti reizi ceturksnī, aptaujājot 500 respondentus – pastāvīgos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Respondentu izvēlē tiek izmantota vairākpakāpju stratificēta nejaušības izlase, kas nodrošina aptaujas datu reprezentativitāti attiecībā pret valsts iedzīvotāju kopumu. Aptauja tiek veikta datorizētu telefoninterviju veidā (CATI – Computer Assisted Telephone Interviews).

Ilva Pudule
Tālrunis: 7096300
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv


Skatīt saistītās ziņas | Citas ziņas arhīvā


Tavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības