TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Mārketinga pētījumi
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Pieejami Banku Tēla Monitora I ceturkšņa pētījuma rezultāti

05.07.2003. TNS Baltijas Datu nams 2003. gada martā aptaujāja Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 60 gadiem, ar mērķi noskaidrot Latvijā strādājošo banku pazīstamības un tēla rādītājus. Pētījums parādīja, ka šobrīd lielākā daļa jeb 80% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem izmanto kādus banku pakalpojumus.

Pētījuma dati liecina, ka absolūtais vairākums Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem zina tādas bankas kā Parekss banka, Latvijas Unibanka, Hansabanka, Hipotēku banka, Latvijas Krājbanka un Baltijas Tranzītu banka [94% - 100%]. Tāpat vairākums iedzīvotāju zina arī Rietumu banku [85%], Pirmo banku [82%], Aizkraukles banku [77%] un Latvijas Ekonomisko komercbanku [71%]. Nedaudz vairāk kā puse aptaujāto zina Multibanku [60%], Nordea banku un Trasta komercbanku [59% abām]. Citas bankas kopumā ir zināmas mazāk kā pusei Latvijas iedzīvotāju.

Respondenti tika lūgti novērtēt deviņas vislabāk zināmās bankas, izmantojot skalu no 1 (Ļoti slikta) līdz 10 (Ļoti laba). Kopumā šo banku vērtējums ir samērā augsts – vidēji no 6 līdz 8 punktiem. Visaugstāk ir vērtētas trīs bankas – Hansabanka, Parekss banka un Latvijas Unibanka, kamēr viszemāk – Rietumu banka un Aizkraukles banka (skatīt arī “Neatkarīgā Rīta Avīze” pielikums “Biznesa Laiks”, 23.04. 2003.).

I ceturksnis - 2003
Vidējais skalā no 1 (Ļoti slikta) līdz 10 (Ļoti laba)

Banku Tēla Monitora  pētījumi tiek veikti reizi ceturksnī, aptaujājot 500 respondentus – pastāvīgos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Respondentu izvēlē tiek izmantota vairākpakāpju stratificēta nejaušības izlase, kas nodrošina aptaujas datu reprezentativitāti attiecībā pret valsts iedzīvotāju kopumu. Aptauja tiek veikta datorizētu telefoninterviju veidā (CATI – Computer Assisted Telephone Interviews).

Pētījuma rezultātu atskaiti un sīkāku informāciju varat iegūt:

Ilva Pudule
Tālrunis: 67096300
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv


Skatīt saistītās ziņas | Citas ziņas arhīvā


Tavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības