TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Mārketinga pētījumi
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Kontakti
Vēsture
Darbība
Dalība ESF projektos
Kā mūs atrast
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Vēsture

1988+

Tiek izveidots Latvijā pirmais Sabiedriskās domas izpētes centrs, kas uzsāk regulārus sabiedriskās domas pētījumus. Sākoties pārmaiņu laikam (1990-1991), centrs beidz pastāvēt, bet daļa darbinieku pētnieciskas nodaļas statusā turpina darboties dažādu institūciju paspārnē. Turpinās regulāri sabiedriskās domas pētījumi, galvenokārt par sabiedriski politiskās dzīves aktualitātēm.

Kādā no aptaujām 1990. gada jūnijā, kas galvenokārt bija veltīta attieksmei pret 4.maija Neatkarības deklarāciju un Latvijas nākotnes vīzijām, citu vidū  bija iekļauts arī jautājums "Kā jūs vērtējat to, ja preces iepērk lētāk, bet pārdod dārgāk?". Turpat divas trešdaļas (61%) iedzīvotāju tolaik uzskatīja, ka tā ir spekulācija, kas būtu stingri sodāma.

1991. gadā nākas izšķirties – vai nu beigt darbību līdzšinējā formā, vai arī rast risinājumu, kā saglabāt komandu, pieredzi un iestrādes.

1991

6 cilvēki dibina un reģistrē privātu pētniecisku organizāciju "Latvijas Sociālo pētījumu centrs". Uzņēmuma sākotnējie aktīvi ir 21 000 rubļu (ap 300 USD), ko dibinātāji pa daļām iemaksā statūtkapitālā gada laikā, dažas kastes ar papīriem, un cerība, ka varbūt kādreiz profesionāla pētnieciskā darbība tiks novērtēta un pieprasīta.

Pirmā gada laikā pētnieciskais apgrozījums ir ap 7000 USD. Pētījumi joprojām tiek veikti tikai par sociāliem un politiskiem tematiem. Lielākie klienti ir laikraksti Atmoda un Bizness&Baltija. No Atmodas redakcijas tiek iegādāti pirmie divi lietotie datori.

1992

Pilnībā tiek izveidots visu valsti aptverošs intervētāju tīkls, kas ļauj nodrošināt regulārus pētījumus ar apjomīgām reprezentatīvām izlasēm. Tiek veikti pirmie komerciāla rakstura projekti mārketinga informācijas iegūšanai.

Tiek attīstīti kontakti un uzsākta sadarbība ar līdzīgām pētnieciskām struktūrām Lietuvā un Igaunijā. Pāris gadu laikā šīs sadarbības rezultātā izveidosies vērienīgs Baltijas mārketinga un mediju pētnieciskais tīkls, kas apvienos 10 Baltijas vadošās pētījumu firmas.

Tiek veikts pirmais preses auditoriju pētījums.

1993

Preses auditoriju pētījumi kļūst regulāri. Notiek pirmais visaptverošais televīzijas un radio auditoriju mērījums pēc franču firmas Mediametrie metodikas. Vēlāk notiek pāreja uz dienasgrāmatu metodi, lai nodrošinātu auditoriju datu regularitāti un salīdzināmību. Pētnieciskās metodes tiek standartizētas visās Baltijas valstīs.

Uz mediju pētījumu nodaļas bāzes tiek izveidots kopuzņēmums BMF Gallup Media .

1994

Tiek uzsākti mazumtirdzniecības pētījumi (veikalu reģistrs, veikalu audits, cenu un izplatības mērījumi).

Sākas regulāri reklāmas tirgus pētījumi.

1995

Tiek mainīts uzņēmuma nosaukums uz Baltijas Datu nams . Tai pat laikā agrākais nosaukums ( Latvijas Sociālo pētījumu centrs ) tiek saglabāts un piešķirts jaunai struktūrai, kas tiek izveidota uz bijušās intervētāju nodaļas bāzes. Jaunajai vienībai tiek nodotas visas funkcijas, kas saistītas ar t.s. "lauka darbu" un datu apstrādi.

Baltijas Datu nams tiek uzņemts Starptautiskajā Gellapa asociācijā un iegūst tiesības tajā pārstāvēt Latviju.

1996

Uz mazumtirdzniecības pētījumu nodaļas bāzes tiek izveidots kopuzņēmums Profindex Latvija .

1997

Baltijas Datu nams kļūst par akcionāru un līdzdibinātāju starptautiskai mārketinga konsultāciju firmai GIConsulting , kas nodarbojas ar jaunāko pētniecisko metodiku izstrādi.

1998

Straujš pakalpojumu apjoma pieauguma gads. Notiek jaunu projektu ieviešana (ģimeņu patēriņa paneļpētījums) un virknes specializētu metodiku attīstība (marku tēls, klientu apmierinātība u.c.).

Baltijas Datu nams kļūst par atzītu Baltijas mēroga pētniecisko aģentūru - vairāk kā pusi no apgrozījuma dod pētījumi, kas aptver ne tikai Latviju, bet arī Lietuvu, Igauniju, Krieviju, Ukrainu un Baltkrieviju.

1999

Latvijā pirmajā no Baltijas valstīm tiek ieviesta elektronisko mērītāju sistēma televīzijas auditoriju noteikšanai.

Darbu uzsāk Latvijā pirmais datorizēto telefoninterviju centrs.

Pētījumu dati pasūtītājiem kļūst pieejami on-line režīmā.

2000

Tiek ieviestas vairākas pētnieciskās tehnoloģijas saistībā ar internetu – veikti pirmie pētījumi Internetā, instalēta RedMeasure tehnoloģija interneta auditorijas mērījumiem, noslēgts līgums ar kompāniju Global Market Insite par Latvijas iekļaušanu globālā interneta paneļpētījumu tīklā.

Sadarbībā ar akadēmisko institūtu zinātniekiem uz bijušās metodisko un sociālo pētījumu nodaļas bāzes izveidots Baltijas Sociālo zinātņu institūts .

Apvienojot līdz šim dažādās apakšvienībās izkliedētos tehnoloģiskos resursus, izveidota informatīvo tehnoloģiju nodrošinājuma firma Astra IT .

Noslēgta vienošanās ar Exmarket International par sadarbību Baltijas mērogā farmaceitisko produktu mārketinga pētījumiem.

2001

30. janvārī tiek parakstīts līgums, saskaņā ar kuru Baltijas Datu nams, BMF un Latvijas Sociālo pētījumu centrs pievienojas TNS – vienam no pasaulē lielākajiem mārketinga pētījumu koncerniem.

BDN grupas intervētāji pāriet uz CAPI – datorizēto tiešo interviju. Tas nodrošina visaugstākos kvalitātes standartus tiešo interviju veikšanā, kā arī ļauj veikt sarežģītas aptaujas, izmantojot multimediju vidi.

2002

Notiek TNS globālā koncerna metodiku un risinājumu ieviešana Latvijas pētnieciskajā tirgū. NeedScope, Conversion Model, Customer Score, Employee Score, Optima, Miriad, AdEval, WebEval – tās ir daudzās valstīs aprobētas un mārketinga pētnieku aprindās zināmas metodikas, ar kurām nu sāk strādāt arī Latvijas klienti.

2004

Sākas aktīva sadarbība ar EOS Gallup Europe, kas realizējusies regulārajos Eirobarometer pētījumos;

Tiek veikts starptautiskais Voice of the People pētījums.

TNS uzņēmumos Baltijas Datu nams un Baltic Media Facts Latvia kopumā strādā 63 profesionālu pilna laika darbinieku.  Resursu, speciālistu un pakalpojumu apjoma ziņā tā ir lielākais un mūsdienīgākais šāda veida pētnieciskais centrs Baltijas valstīs.

2005


Uzņēmuma Baltic Media Facts Latvia nosaukums tiek mainīts uz TNS Latvia.

 

2008


2008. gada oktobrī starptautiskais pētījumu un tirgus informācijas koncerns TNS pievienojās Kantar Group un tagad strādā WPP informācijas, izpratnes un konsultāciju divīzijas ietvaros.

 Tavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības