TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Televīzija
Prese
Radio
Internets
Reklāmu reģistrs
AdHoc
Mediju pētījumu
gadagrāmata
Mārketinga pētījumi
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Televīzija

TNS Latvia ir vienīgā kompānija Latvijā, kura 1999.gadā ir sākusi un turpina televīziju auditorijas mērījumus izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu – TV Metrus un piedāvā klientiem standarta servisu šīs informācijas izplatīšanā un analīzē.

Latvijas televīzijas kanālu auditoriju pētījums tiek veikts regulāri visu gadu un tā mērķis ir iegūt informāciju par Latvijas televīziju kanālu skatītāju auditoriju, informāciju par auditoriju raksturojošām pazīmēm; informāciju par dažādu televīzijas kanālu skatīšanos konkrētajās mērķa grupās, par reklāmas kampaņu sasniegto auditoriju. Pētījuma rezultātus kā oficiālu norēķina vienību izmanto Latvijas reklāmas industrija.

Pētījuma izlase ir Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīvs ģimeņu panelis, kurā respondenti ir pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 4 gadiem.
Panelis tiek veidots, balstoties uz sekojošiem avotiem, kas sniedz informāciju par ģeogrāfiskās sadales kritērijiem, sociāli demogrāfisko struktūru un TV ģimeņu tehnisko nodrošinājumu:


Dibināšanas pētījuma (Establishment survey) dati. Dibināšanas pētījums tiek veikts regulāri sākot no 1998. gada janvāra kā Nacionālā Mediju Pētījuma sastāvdaļa. Kopējā gada izlase ir 5200 ģimenes

Latvijas Valsts statistikas komitejas iedzīvotāju statistikas nodaļas informācija par iedzīvotāju struktūru kārtējā gada 1. janvārī

■ Saskaņā ar kvotām, kas izstrādātas, balstoties uz minētajiem avotiem, notiek ģimeņu rekrutēšana TV Metru panelim, izmantojot sekojošas metodes:
                       CATI  (Datorizētais telefoninterviju centrs) telefonrekrutēšana
                       Rekrutēšana Dibināšanas pētījuma laikā

Izlases stabilitāte tiek nodrošināta, pastāvīgi kontrolējot un analizējot izmaiņas ģimeņu panelī.

Mērītāju sistēma

Projekta realizācijai tiek izmantota jaunākas pāaudzes MITRONMETER (kopš 2005. gada) un iepriekšējās paaudzes EUROMETER iekārtas, kuras izgatavotas sadarbojoties ASV un Somijas labākajiem nozares speciālistiem. Salīdzinot ar iepriekšējo paaudžu TV Metriem, MITRONMETER piemīt vairākas būtiskas priekšrocības, piemēram, iespēja precīzi reģistrēt satelītu un digitālās televīzijas izmantošanu. Turklāt, iekārtas pieslēgšanai nav nepieciešamības veikt izmaiņas televizora iekšējā uzbūvē.

Informācijas apkopošanas un apstrādes tehnoloģija
Informācijas apkopošana un apstrāde notiek automātiskā režīmā. Procesa realizācijai tiek izmantots "POLAR" programmu komplekss, kuru funkcijās ietilpst TV Mērītāju apzvanīšana, informācijas nosūtīšana uz centrālo serveri, rezultātu svēršanas process, izejas failu ģenerēšana klientu programmnodrošinājumam.

Informācijas piegādes formas
Pētījuma rezultātu informācija pieejama:

■  Kā elektroniskas datu bāzes specializētajam klientu programmnodrošinājumam. Dati pieejami:
1) Auditoriju līmenī: nākamajā dienā;
2) Programmu līmenī: aiznākamajā dienā;
3) Reklāmas klipu līmenī: aiznākamajā dienā

Datu bāze ar svaigāko informāciju tiek izsūtīta klientiem Projekta ietvaros. Klientiem tiek piedāvāta programmatūra gan reportēšanai, gan plānošanai. Atskaitēm – "InfoSys", plānošanai – "Gallup ADC", ikmēneša atskaitēm – „Easy Facts”.
■  Ikmēneša atskaites elektroniskā formātā „Easy Facts”.

Atskaitēs ietvertie parametri:
Kopējā auditorija – RCH%, RCH ('000)
Vidējā auditorija – RTG%, RTG ('000)
Auditorijas sadalījums – SHR%
Vidējais skatīšanās ilgums – AVT, RVT (min.)
Vidējā 15 min. auditorija nedēļas dienās
Auditorijas profils
Programmu tops
u. c.

Kontakti

Mārtiņš Traubergs
t 67096300
e martins.traubergs@tns.lv

Konsolidētās TV skatītākais kanāls augustā – TV3
12.09.2017

12.09.2017. Konsolidētās TV skatītākais kanāls augustā bija TV3, kura skatīšanās laika daļa bija 10,2%. Otrs skatītākais kanāls bija LTV1, kuram veltīti 9% no kopējā TV skatīšanās laika. Savukārt trešais skatītākais kanāls bija PBK, kuram veltīti 8,1% no kopējā TV skatīšanās laika.

Lineārās TV skatītākā programma augustā – “Panorāma (Svētdienā)”
06.09.2017

06.09.2017. Lineārās TV skatītāko programmu topa pirmajā vietā augustā ierindojās “Panorāma (Svētdienā)” kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 6% jeb 115,7 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem. Topa otrajā vietā - “de facto” kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 5,5% jeb 105,6 tūkstoši skatītāju. Savukārt trešajā vietā ierindojās “TV3 Laika ziņas”, kuras vēroja vidēji 5% jeb 96,4 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem.

Lineārās TV skatītākais kanāls augustā – TV3
04.09.2017

04.09.2017. Lineārās TV skatītākais kanāls augustā bija TV3, kura skatīšanās laika daļa bija 9,1%. Otrs skatītākais kanāls bija LTV1, kuram veltīti 8,4% no kopējā TV skatīšanās laika. Savukārt trešais skatītākais kanāls augustā bija PBK, kura skatīšanās laika daļa bija 7,4%.

Konsolidētās TV skatītākais kanāls jūlijā – TV3
11.08.2017

11.08.2017. Konsolidētās TV skatītākais kanāls jūlijā bija TV3, kura skatīšanās laika daļa bija 9,9%. Otrs skatītākais kanāls bija LTV1 ar skatīšanās laika daļu 9,1%. Savukārt trešais skatītākais kanāls bija PBK, kuram veltīti 8,4% no kopējā TV skatīšanās laika.

Lineārās TV skatītākais kanāls jūlijā – TV3
07.08.2017

07.08.2017. Lineārās TV skatītākais kanāls jūlijā bija TV3, kura skatīšanās laika daļa bija 8,8%. Otrs skatītākais kanāls bija LTV1, kuram veltīti 8,3% no kopējā TV skatīšanas laika. Savukārt trešais skatītākais kanāls bija PBK, kura skatīšanās laika daļa jūlijā bija 7,8%.Tavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51          
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2017 TNS Latvia
Autortiesības