TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Mārketinga pētījumi
Sociālie pētījumi
Business Solutions
AdEval
Conversion Model
NeedScope
TRI*M
Miriad

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 


TRI*M™ 
koncepcijas mērķis – sniegt uzņēmumiem nepieciešamo informāciju dažādu uzņēmumā iesaistīto pušu attiecību novērtēšanai, pārvaldīšanai un monitoringam.

Izmantojot TRI*M™  , var iegūt pārskatu par uzņēmuma klientu apmierinātības līmeni, uzņēmuma iekšējo biznesa procesu kvalitāti, darbinieku motivāciju, kā arī uzņēmuma korporatīvo reputāciju. Ar šīs metodes palīdzību iegūtie rādītāji var tikt iekļauti sabalansētā uzņēmuma pamatrādītāju sistēmā, kopā ar tādiem finanšu rādītājiem kā peļņa un apgrozījums, sniedzot uzņēmuma vadītājiem visaptverošu pārskatu par uzņēmuma stāvokli.

TRI*M™  metodoloģijas pamatā ir vairāki rādītāju kopumi, kas ļauj noteikt uzņēmuma sasniegto līmeni dažādu grupu attiecību vadīšanā.

TRI*M Indekss – vienā skaitlī izteikts apkopojošs rādītājs, kas atspoguļo attiecīgās uzņēmumā iesaistītās puses novērtējumu par attiecībām ar uzņēmumu (piemēram, darbinieku apmierinātības indekss, klientu apmierinātības indekss vai korporatīvās reputācijas indekss), kas ir stabils laikā, precīzs un lielā mērā prognozējošs. Uzņēmuma augstākā vadība parasti to izmanto kā galveno attiecību pārvaldīšanas novērtējuma indikatoru. Turklāt tas sniedz iespēju noteikt uzņēmuma iekšējos standartus, veikt iekšējo un ārējo salīdzināšanu un monitoringu (pārraudzību) laika gaitā. TRI*M ir pasaulē plaši lietota metode, kas sniedzas pāri valstu, kultūru, kā arī nozaru robežām, tādējādi katrai nozarei varam piedāvāt datus, kas salīdzināti ar citu valstu vai nozaru pētījumu rezultātiem.

TRI*M Tipoloģija ir unikāla pieeja, lai raksturotu klientu kopumu, kā arī uzņēmumu darbinieku kopumu, un norāda uz četriem attiecību veidiem, kas balstīti atšķirīgā klientu un darbinieku pieredzē.

Piemēram, attiecībā uz klientiem mēs varam pateikt:

■ Vai Jums ir pietiekami daudz Piekritēju, kas palīdzētu Jūsu uzņēmumam iegūt jaunus klientus?
■ Vai varbūt viņi ir Ķīlnieki – lojāli tikai tirgus ierobežojumu dēļ vai arī tādēļ, ka viņus saista līgumi?
■ Iespējams, viņi ir Savtīgie – vienmēr meklē labāko izdevību?
■ Vai sliktākajā gadījumā viņi ir Teroristi – izplata negatīvas tenkas un rada grūtības iegūt jaunus klientus?

Izprotot sava uzņēmuma klientu un darbinieku kopumu, var plānot turpmākās attiecību vadības pamatvirzienu.

TRI*M Faktori sniedz noderīgus padomus uzņēmuma vadībai, saprotamā veidā norādot uzņēmuma stiprās un vājās puses saskarsmē ar klientiem, darbiniekiem, procesu vadībā, kā arī uzņēmuma reputācijas jomā.

Dažādu uzņēmuma darbības jomu novērtējums TRI*M Faktoru analīzē parāda, kādās jomās uzņēmumam ir nepieciešams darboties, nosakot prioritātes, lai palielinātu savas sekmes, uzlabotu attiecības ar klientiem, darbinieku motivāciju, reputāciju vai procesu vadību, un nosakot jomas, kurās ir iespējams ieekonomēt.

TRI*M™  balstās uz vairāk nekā 10 gadu pieredzi un plašu zināšanu un salīdzinošu rezultātu datu bāzi, tajā pašā laikā ļaujot izstrādāt katram klientam specializētu uzņēmumā iesaistīto pušu vadīšanas programmu. Jāpiebilst, ka attiecību vadību ar katru no uzņēmumā iesaistītajām pusēm var pētīt atsevišķi, sākot ar uzņēmumam aktuālākajiem jautājumiem, turklāt ar šo metodi ir iespējams papildināt Jūsu jau izstrādātās un izmantotās pētījumu metodoloģijas.

Kontakti

Signe Kaņējeva 
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv

Banku nozares reputācija Latvijā - virs vidējā Eiropā
02.12.2015

02.12.2015. Banku nozares korporatīvās reputācijas vērtējums Latvijā pēdējos divos gados ir nostabilizējies un, salīdzinot ar finanšu nozari Eiropā, ir virs Eiropas vidējiem vērtējumiem. To apliecina pētījumu kompānijas TNS sadarbībā ar Latvijas Komercbanku asociāciju (LKA) 2015. gada rudenī veiktais Latvijas banku nozares korporatīvās reputācijas pētījums.

Banku nozares reputācija pērn saglabājās stabila
07.01.2015

07.01.2015. 2014. gada laikā Latvijas banku nozares korporatīvā reputācija ir nostabilizējusies iepriekš sasniegtajā līmenī, liecina pētījumu kompānijas TNS veiktais ikgadējais pētījums. Banku reputāciju kopumā virza sniegto produktu un pakalpojumu kvalitāte, laba sadarbības pieredze ar klientu, kā arī finansiālie rādītāji un uzticamība ilgtermiņā. Pie reputāciju kavējošiem faktoriem tiek minētas sliktas publiskas atsauksmes un informācija, individuālas pieejas un pretimnākošas attieksmes trūkums, nepietiekams finansējums uzņēmējdarbības kreditēšanai un neskaidrības par atsevišķu banku īpašnieku maiņu.

Banku nozares reputāciju virza pakalpojumu kvalitāte
06.02.2014

06.02.2014. Banku nozares korporatīvās reputācijas pakāpeniskais kāpums, kas Latvijā bijis vērojams pēdējos gados, ir turpinājies arī 2013. gadā, un viens no reputācijas uzlabošanās virzītājspēkiem ir bijis pieaugošs banku piedāvāto pakalpojumu un apkalpošanas novērtējums, liecina pētījumu kompānijas TNS pērnā gada nogalē veiktā pētījuma rezultāti.

Banku reputācija Latvijā pieaugusi līdz vidējiem Eiropas rādītājiem
19.12.2012

19.12.2012. Banku nozares korporatīvā reputācija Latvijā jau vairākus gadus turpina pozitīvo izaugsmi, un šobrīd banku reputācija atbilst vidējam banku vērtējumam Eiropā, liecina pētījumu kompānijas TNS rudenī veiktais korporatīvās reputācijas pētījums banku nozarē Latvijā. Nozīmīgs banku nozares reputācijas balsts un izaugsmes pamats ir banku piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāte. Pētījums atklāj, ka pēdējo divu gadu laikā banku pakalpojumu pozitīvais vērtējums ir būtiski palielinājies.

Pakalpojumu kvalitāte un inovācijas stiprina banku reputāciju
23.04.2012

23.04.2012. Apdrošināti kredītmaksājumi, balsošanas iespēja no internetbankas, biļetes bankomātos, skaidra nauda veikalā un bankomāts ar nenomazgājamu tinti laupītājam – tie ir tikai nedaudzi no jaunajiem banku pakalpojumiem, kas Latvijā ieviesti pēdējā gada laikā, rūpējoties par klientu ērtībām un naudas drošību. Banku aktivitāte un inovācijas acīmredzami tiek pamanītas un novērtētas, jo banku produktu un pakalpojumu klāsts un kvalitāte, kā arī laba sadarbība ar klientiem ir aspekti, kas veicina sabiedrības pozitīvu attieksmi pret bankām un to reputācijas augstāku vērtējumu, liecina korporatīvās reputācijas pētījums banku nozarē Latvijā, ko pēc Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) pasūtījuma veica pētījumu aģentūra TNS.Tavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības