TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Mārketinga pētījumi
Mārketinga pētījumu veidi
TNS Atlas™
Mīlētākie zīmoli un to potenciāls
Semiometrija
Patēriņš un attieksme
Zīmola tēla pētījumi
Monitortipa pētījumi
Klientu apmierinātība
Darbinieku pētījumi
Reklāmu testi
Produktu testi
Noslēpumainais klients
Segmentācija
B2B pētījumi
IT pētījumi
Pētnieciskās metodes
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Semiometrija

No 2005. gada TNS Latvia saviem klientiem piedāvā novatorisku vērtību pētījumu metodi - semiometriju. Metodes teorētiskā bāze balstās uz pieņēmumu, ka indivīda patēriņa uzvedību nosaka viņa vērtības un individuālie morāles uzskati. Semiometrija mēra vērtības un morāles uzskatus caur vārdiem.

21. gadsimta postmodernā mārketinga laikmetā zīmoli iegūst komplekso identitāti, tie vairs netiek atdalīti no kompānijām, patērētāja vajadzības ir izteikti individualizējušās. Patērētājs mārketinga un reklāmas jomā ir tikpat zinošs kā reklamētājs un ir pat ieguvis apzīmējumu „ciniskais patērētājs“. Mārketinga aktivitātēs vērojamā komunikācija starp patērētāju un reklamētāju kļūst integrētāka, reklāma tiek veidota ironiska, dekonstruēta, rotaļīga, pat “antireklāma” ( Sprite ). Zīmoli uzrunā pamatvērtības (miers, vienlīdzība utml.) un pilda sabiedriskās lomas ( Benetton, NIKE, THE BODY SHOP ).

Līdzšinējā mārketinga prakse:

■  mērķa grupas tiek definētas balstoties uz patērētāja demogrāfisko raksturojumu
BET
■  demogrāfiskais raksturojums pilnībā neparāda patērētāju atšķirīgās iezīmes un līdz ar to tirgus situāciju atspoguļo nepietiekami.

Ja mēs lūgtu cilvēku novērtēt šādus izteikumus:
1. izteikums. Es vēlētos piederēt tādai grupai, kurā cilvēku savstarpējās attiecības būtu dziļas un siltas.
2. izteikums. Esmu gatavs veltīt daudz laika, lai mana ģimenes dzīve būtu veiksmīga.
3. izteikums. Es cenšos saglabāt līdzsvaru starp savas dzīves fizisko, garīgo un emocionālo pusi.

Mēs iegūtu, piemēram, šādu atbilžu sadalījumu (izmantoti pētījuma N dati):

Mēs bieži vien melojam gan sev, gan citiem kā liecina vairāku N pētījumu dati, jo
■  mēs bieži vien nepasakām to, ko domājam, vai runājam ne to, ko domājam;
■  mēs ne vienmēr zinām, kādēļ rīkojamies tā, kā rīkojamies;
■  mēs paši savā priekšā vēlamies izskatīties racionāli.
Mēs ne vienmēr vēlamies pateikt citiem to, ko domājam, jo:
■  vēlamies izpatikt;
■  konfliktējam ar savu tēlu;
■  izmantojam aizsardzības mehānismus;
■  kautrējamies.

20. gadsimta 80. gados Jean-François Steiner radās ideja, ka eksistē visiem cilvēkiem kopīgs jēgu kopums - tāds kā jau atklātais krāsu vai skaņu kopums ar dažādām niansēm - kur atšķirības un attālumus iespējams izmērīt. Šis kopums var būt reprezentatīvs, to iespējams attēlot matemātiski, lai varētu pozicionēt dažādās jēgas un aprēķināt attālumus starp tām, izdarot pieņēmumu, ka tieši vārdi apzīmē jēgu. Tika izvirzīts mērķis sastādīt reprezentatīvu vārdu krājumu, kas ietver svarīgākās jēgas. Dažādu pētījumu rezultātā tika iegūts reprezentatīvs 210 vārdu krājums. Katrs no vārdiem jānovērtē atbilžu skalā no -3 līdz +3 atkarībā no izjūtām, kādas vārds rada.

Semiometrijas pētījuma rezultātu pielietojums mārketinga pētījumos:

■  Metode sniedz inovatīvu patērētāja raksturojumu – vērtību profilu
  Palīdz izprast tirgu: zīmola vieta attiecībā pret konkurentiem vērtību pozicionējuma plaknē;
  Atrod “labāko pāri”: kura medija patērētāju vērtības sakrīt ar konkrēta produkta vai zīmola patērētāju vērtībām;
  Izmantojama mediju plānošanai;
  Pielietojama radošās komandas instruēšanai;
  Ieteicama nosaukuma, iepakojuma testiem;
  Piemērojama zīmola pozicionēšanas, atbilstības, izvirzīšanas, maiņas pasākumiem;
  Savietojama ar citiem pētījumiem, kas sniedz papildus analīzes iespējas:
          ■  ar patēriņa pētījumiem (TNS Atlas™Nacionālais Mediju Pētījums );
          ■  ar produktu, zīmolu (Conversion Model™ NeedScope System™ ) u.c. pētījumiem.

Kontakti
Signe Hokonena
t  67 096 300
e signe.hokonena@tns.lvTavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības