TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Mārketinga pētījumi
Mārketinga pētījumu veidi
TNS Atlas™
Mīlētākie zīmoli un to potenciāls
Semiometrija
Patēriņš un attieksme
Zīmola tēla pētījumi
Monitortipa pētījumi
Klientu apmierinātība
Darbinieku pētījumi
Reklāmu testi
Produktu testi
Noslēpumainais klients
Segmentācija
B2B pētījumi
IT pētījumi
Pētnieciskās metodes
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Reklāmu testi

Reklāmu testi ļauj izvēlēties pieņemamāko veidu un koncepciju uzņēmuma zīmola,  preces vai pakalpojuma reklāmas kampaņai, kā arī noskaidrot reklāmas kampaņas efektivitāti.

Reklāmas kampaņas pētījumos tiek izmantotas gan kvalitatīvās metodes, gan kvantitatīvās metodes. TNS Latvia piedāvā veikt pētījumus, pielietojot specializētu licenzētu reklāmu efektivitātes mērīšanas metodiku  AdEval™ .

Reklāmas ideju un koncepcijas tests
Noskaidro, kā tiek uztvertas atsevišķas reklāmas idejas un koncepcijas, un palīdz izvēlēties tos, kas būtu patērētājiem pievilcīgākie un uzņēmuma / produkta reklāmas stratēģijas mērķiem visatbilstošākie.

Reklāmas ideju un koncepciju pētījumos parasti tiek izmantotas kvalitatīvās metodes. Šo pētījumu ieteicams veikt, pirms vēl ir izstrādāts konkrēts reklāmas sižets vai izveidots reklāmas ziņojums. TNS Latvia piedāvā veikt ideju un koncepciju pētījumus, pielietojot specializētu licenzētu AdEval™ metodiku - AdEval™ Idea un AdEval™ Concept.

Reklāmas efektivitātes mērījums
Reklāmas kampaņas efektivitāte tiek noteikta, mērot reklāmas pamanāmību un atpazīstamību, izvēlētā reklāmas kanāla atdevi, noskaidrojot mērķa grupas attieksmi pret reklāmu, izpētot vai reklāmas sūtījums jeb ziņa ir sasniegusi mērķa grupu u.tml.

Metode - kvantitatīvs pētījums, veicot mērķa grupas aptauju pirms un pēc reklāmas kampaņas vai atsevišķā tās posmā. Mēs piedāvājam veikt reklāmas efektivitātes mērījumu ar AdEval™ metodiku - AdEval™ Pre-test labāko reklāmas sižetu noteikšanai, kā arī sižetu stipro un vājo pušu diagnosticēšanai pirms reklāmas nonākšanas masu saziņas līdzekļos, un AdEval™ Post-test reklāmas efektivitātes mērījumiem pēc reklāmas nonākšanas masu medijos.

Reklāmas kampaņas pamanāmības monitors
Pētījuma mērķis - regulāri sekot līdzi konkrētas reklāmas kampaņas pamanāmības un atpazīstamības rādītājiem (TV, radio, presē, internetā, pilsētas vidē, sabiedriskajās telpās), izmantojot Omnibusa  aptaujas metodes.

Kontakti

Ilva Pudule
t 67 096 300
e ilva.pudule@tns.lvTavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības