TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Mārketinga pētījumi
Mārketinga pētījumu veidi
Pētnieciskās metodes
Kvalitatīvās
Kvantitatīvās
Regulārie pētījumi
Sindicētie pētījumi
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Regulārie iedzīvotāju un uzņēmumu pētījumi

Omnibuss – regulārs iedzīvotāju pētījums (izmantojot CAPI)
Tīņu Omnibuss - Tīņi stāsta (izmantojot CAPI)
Biznesa Omnibuss - Latvijas uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāju aptauja (izmantojot CATI) 

Omnibuss – regulārs iedzīvotāju pētījums (izmantojot CAPI)

Pētījums tiek veikts divas reizes mēnesī. Nacionāli reprezentatīvu izlasi veido 500 respondentu vecumā no 15-74 gadiem. Lielāka izlase iegūstama, apvienojot datus no vairākiem Omnibusiem. Pētījuma metode – datorizētas tiešās intervijas (CAPI) respondenta dzīvesvietā. Pēc respondenta izvēles intervija notiek latviešu vai krievu valodā.

Pētījumā var iegūt informāciju, attiecināmu uz visiem Latvijas iedzīvotājiem un mājsaimniecībām, to var dēvēt kā “tautas viedokļa” izpēti; bez tam, šis pētījums ļauj iezīmēt konkrētas mērķa grupas lielumu un sociāli – demogrāfiskos raksturojumus

Šī metode ir laba, jo dod ieskatu visu iedzīvotāju uzskatos. Taču, ja ir nepieciešams uzzināt kādas šaurākas mērķa grupas viedokli (piemēram, jaunieši 15-18 gadu vecumā, kuri dzīvo Rīgā un lieto mobilo telefonu), – izlases lielums var būt nepietiekami liels, lai tajā būtu pārstāvēts statistiski nozīmīgs mērķa grupas lielums (vismaz 50 respondenti). Šādā situācijā mēs ierosinām vai nu apkopot datus no vairākiem Omnibusiem, vai veikt atsevišķu pētījumu. 

Kontakti

TNS Latvia
t 67 096 300
e info@tns.lv


Tīņu OmnibussTīņi stāsta  

Tīņi stāsta ir unikāls Omnibusa pētījums, kurā tiek aptaujāti 600 bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 17 gadiem. Pētījums notiek tiešo datorizēto interviju (CAPI) veidā respondentu dzīvesvietā.

Pētījums apvieno dažādas tēmas un klientus, tāpēc pētījuma saturs atšķirsies katrā pētījuma veikšanas reizē. Bet ir vairākas jautājumu grupas, kuras tiks uzdotas katrā Omnibusa pētījumā:
■  Sociāli demogrāfiskie jautājumi - respondenta vecums, dzimums, dzīvesvieta (Latvijas reģions; galvaspilsēta/ citas pilsētas/ lauki), ģimenes lielums un sastāvs, sarunvaloda ģimenē
■  Ienākumi – kabatas naudas lielums, ģimenes vidējie ienākumi uz vienu cilvēku mēnesī
■  Brīvā laika pavadīšana – ārpusskolas nodarbību apmeklēšana, dažādu izklaides vietu apmeklēšana
■  Lēmuma pieņemšana saistībā ar dažādu produktu pirkšanu – šis jautājums tiek noskaidrots saistībā ar pētāmajiem produktiem/ pakalpojumiem katrā Omnibusa pētījumā.

Katrs Omnibusa pētījuma Tīņi stāsta pasūtītājs bez maksas saņem informāciju par respondentu brīvā laika pavadīšanu, respondenta un tā ģimenes ienākumiem un respondenta sociāli demogrāfiskos rādītājus.

Kontakti

Inta Priedola
t 67 096 300
e inta.priedola@tns.lv

 

Biznesa Omnibuss

Biznesa Omnibuss ir Latvijas uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāju aptauja par masu saziņas līdzekļu un informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma darbībā, kā arī par dažādiem ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem.

Biznesa Omnibusa pētījums notiek, telefoniski (CATI) intervējot Latvijas uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājus.  Pētījumā ir aptverti Latvijas ekonomiski aktīvie uzņēmumi (komercuzņēmumi). Kopš 2009. gada pētījuma izlases apjoms ir 1000 uzņēmumi, un tas ir reprezentatīvs Latvijas uzņēmumu ģenerālajam kopumam (~55 000 uzņēmumu) un informācija par uzņēmumiem būs pieejama šādos griezumos:

■  Atrašanās vieta (reģions)
■  Darbības nozare
■  Darbinieku skaits
■  Apgrozījums
■  Citi ar Pasūtītāju saskaņoti griezumi

 
Kontakti

Inta Priedola
t 67 096 300
e inta.priedola@tns.lv

 Tavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības