TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Televīzija
Prese
Radio
Internets
Reklāmu reģistrs
AdHoc
Mediju pētījumu
gadagrāmata
Mārketinga pētījumi
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Radio

TNS kopš 1994. gada Latvijā regulāri veic radio auditorijas pētījumu. Nacionāli reprezentatīvu izlasi veido  ~ 8 000 respondentu gadā vecumā no 12 līdz 74 gadiem. Šobrīd pētījumā iekļautas 37 radiostacijas:
■  12 nacionālās;
■  15 Rīgas;
■  4 reģionālās.

Nacionālajā Mediju Pētījumā: Radio iekļautās radiostacijas

Atskaites pieejamas reizi ceturksnī. Galvenie pētījumā iegūtie rezultāti ir radiostaciju 15 minūšu reitingi, kopējā auditorija, klausīšanās ilgums, klausīšanās vieta, kā arī radioklausītāju sociāldemogrāfiskais raksturojums.

Atskaitēm un plānošainai tiek izmantota speciāla programma SuperNova .

Vispārīgie auditorijas rādītāji:

AQH % (Average Quarter Hour) - vidējā 15 min. auditorija - vidējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā, kuri ir klausījušies vismaz 8 minūtes 15 minūšu intervālā noteiktā laika periodā, (procentos).
AQH (Average Quarter Hour) - vidējā 15 min auditorija - vidējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā, kuri ir klausījušies vismaz 8 minūtes 15 minūšu intervālā noteiktā laika periodā (tūkstošos).

AQH Share (Average Quarter Hour Share) - klausīšanās laika sadalījums: radiostacijas klausīšanās laika un visa radio klausīšanās laika procentuālā attiecība konkrētajā laika intervālā (izteikts %).
Reach - kopējā auditorija - kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā vidēji nedēļā noteiktā laika periodā (tūkstošos).
Reach  % - kopējā auditorija - kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā vidēji nedēļā noteiktā laika periodā ( %).
Reach Dly - kopējā dienas auditorija - kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā vidēji dienā noteiktā laika periodā (tūkstošos).
Reach   % Dly - kopējā dienas auditorija - kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā vidēji dienā noteiktā laika periodā ( %).
TSL (Time Spent Listening) - klausīšanās ilgums - radiostacijas klausīšanās ilgums (minūtēs) vienam radiostacijas klausītājam vidēji nedēļā noteiktā laika periodā.
TSL Dly (Time Spent Listening, Daily) - klausīšanās ilgums - radiostacijas klausīšanās ilgums (minūtēs) vienam radiostacijas klausītājam vidēji dienā.
wTotal - mērķa grupas lielums tūkstošos.
wTotal   % - mērķa grupas lielums   %.
Sample – respondentu  skaits izlasē.
Profils - auditorijas profils - sadalījums pēc sociāli demogrāfiskiem parametriem – norāda, kā sadalās radiostacijas auditorija pēc tautības, dzimuma u.c. sociāli demogrāfiskajiem parametriem (izteikts procentos vai tūkstošos).

Mērķa grupas sasniegšanas efektivitātes indeksi (Affinity):

Index T/U AQH - i ndekss parāda, cik reizes efektīvāk radio stacija sasniedz auditoriju  izvēlētajā mērķa grupā salīdzinot ar mērķa grupu Visi, vadoties pēc radiostacijas vidējās auditorijas (AQH   % stacijai mērķa grupā/AQH   % radiostacijai total*100).
Index T/U Reach i ndekss parāda, cik reizes efektīvāk radio stacija sasniedz auditoriju  izvēlētajā mērķa grupā salīdzinot ar mērķa grupu Visi vadoties pēc radiostacijas nedēļas auditorijas (Reach   % stacijai mērķa grupā/Reach   % stacijai total*100).
Index T/U Reach Dly - indekss parāda, cik reizes efektīvāk radio stacija sasniedz auditoriju  izvēlētajā mērķa grupā salīdzinot ar mērķa grupu Visi vadoties pēc radiostacijas dienas auditorijas (Reach Dly   % stacijai mērķa grupā/Reach Dly   % stacijai total*100).

Ja indekss > 100, tad izvēlētā mērķa grupa konkrētajai radiostacijai  ir efektīva.
Ja indekss < 100, tad izvēlētā mērķa grupa konkrētajai radio stacijai ir neefektīva.

Reklāmas auditorijas sasniedzamības un izmaksu efektivitātes rādītāji:

GI summārais kontaktu skaits mērķa grupā , cik daudz  (tūkstošos) mērķa grupā kopumā ir iespējams dzirdēt reklāmu.
GI Base - summārais kontaktu skaits mērķa grupā Visi , cik daudz (tūkstošos) mērķa grupā Visi kopumā ir iespējams dzirdēt reklāmu.
TRP - rādītājs, kas procentuāli parāda reklāmas sasniedzamo auditoriju konkrētā mērķa grupā (GI izteikts   %).
GRP – rādītājs, kas procentuāli parāda reklāmas sasniedzamo auditoriju mērķa grupā Visi (GI base izteikts  %).
Frequency - cik reizes vidēji 1klausītājam mērķa grupā ir iespēja dzirdēt reklāmu.
CPT for Reach – izmaksas uz 1000 sasniegtiem klausītājiem.
Cost Reach   % - izmaksas, lai sasniegtu 1 Reach  %.
Cost TRP - izmaksas par katru sasniegto TRP punktu.
CPT for GI - cena par katriem 1000 kontaktiem.
Reach per unit - klausītāju skaits, kas sasniegts ar 1 naudas vienību.
CPT AQH - izmaksas uz 1000 sasniegtās vidējās auditorijas.
CPP - izmaksas par 1  % sasniegto vidējo auditoriju

Radiostaciju pārklāšanās rādītāji:

Intersection - divu radiostaciju auditoriju pārklāšanās (tūkstošos).
Intersection Percent - divu radiostaciju auditoriju pārklāšanās ( %).
Intersection   % (1) - cik   % no konkrētās radio stacijas (rindās) klausītājiem klausās radio staciju (kolonnās).
Intersection   % (2) - cik   % no konkrētās radio stacijas (kolonnās) klausītājiem klausās radiostaciju (rindās).
Net Reach - kopējais radio klausītāju skaits, kas nepārklājas, klausās tikai vienu no analizējamām radio stacijām (tūkstošos).
Net Reach Percent - kopējais radio klausītāju skaits, kas nepārklājas, klausās tikai vienu no analizējamām radio stacijām ( %).
Excl. Reach (1) – radiostacijas (rindās) ekskluzīvo klausītāju skaits.
Excl. Reach (2) – radiostacijas (kolonnās) ekskluzīvo klausītāju skaits.

Kontakti

Signe Hokonena
Nacionālā Mediju Pētījuma vecākā klientu vadītāja
t  67 096 300
e signe.hokonena@tns.lv

Rudenī radio vismaz reizi nedēļā klausījušies 81% Latvijas iedzīvotāju
22.11.2017

22.11.2017. Šī gada rudenī vidēji nedēļā radio klausījās 81% jeb 1 miljons 357 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no 12 līdz 74 gadiem. Vismaz reizi dienā radio klausījās 61% jeb 1 miljons 24 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju aptaujātajā vecuma grupā. Viens radio klausītājs vidēji dienā tam vēltīja 4 stundas un 23 minūtes, tas ir par 19 minūtēm vairāk nekā 2017.gada pavasarī.

Pavasarī radio vismaz reizi nedēļā klausījušies 78% Latvijas iedzīvotāju
25.05.2017

25.05.2017. Vidēji nedēļā radio klausījās 78% jeb 1  miljons 305 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no 12 līdz 74 gadiem, un  vismaz reizi dienā radio klausījās 59% jeb 992 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju aptaujātajā vecuma grupā.

Rudenī radio vismaz reizi nedēļā klausījušies 81% Latvijas iedzīvotāju
30.11.2016

30.11.2016. Pētījumu kompānija Kantar TNS ir apkopojusi jaunākos regulārā Radio auditorijas pētījuma rezultātus par 2016. gada rudens periodu.

Papildināta - pavasarī radio vismaz reizi nedēļā klausījušies 78% Latvijas iedzīvotāju
01.07.2016

01.07.2016. Pētījuma rezultāti papildināti ar mediju grupas “Mix Media Group” radiostaciju “Radio MIX FM 102,7”, “Jumor FM 88,6”, “Radio Baltkom”, “MIX FM DANCE 99,5 FM” auditorijas rādītājiem 2016. gada pavasara periodā.

Ziemā radio vismaz reizi nedēļā klausījušies 79% Latvijas iedzīvotāju
03.03.2016

03.03.2016. Pētījumu kompānija TNS ir apkopojusi jaunākos regulārā Radio auditorijas pētījuma rezultātus par 2016. gada ziemas periodu. Pētījuma rezultāti liecina, ka ziemā vidēji nedēļā radio klausījās 79% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 12 līdz 74 gadiem. 61% Latvijas iedzīvotāju radio klausījās vismaz reizi dienā, kas ir par 2 procentpunktiem vairāk salīdzinājumā ar 2015. gada rudeni.Tavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības