TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Mārketinga pētījumi
Mārketinga pētījumu veidi
TNS Atlas™
Mīlētākie zīmoli un to potenciāls
Semiometrija
Patēriņš un attieksme
Zīmola tēla pētījumi
Monitortipa pētījumi
Klientu apmierinātība
Darbinieku pētījumi
Reklāmu testi
Produktu testi
Noslēpumainais klients
Segmentācija
B2B pētījumi
IT pētījumi
Pētnieciskās metodes
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Produktu testi

Pētījumu mērķis ir uzzināt patērētāju vērtējumu un attieksmi pret jauno produktu, iepakojuma dizainu, garšu, nosaukumu, cenu vai reklāmu.

Produktu testos tiek izmantotas gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās pētījumu metodes.

Kvantitatīvs produktu tests tiek veikts, kad produkta (iepakojuma, etiķetes, reklāmas u.c.) koncepcija ir jau izveidota, piemēram, tiek izvēlēti vairāki varianti, kurus testē jeb izvērtē pētījuma dalībnieki. Tiek veikts arī jaunā un vecā produkta varianta(-u) salīdzinājums dažādās patērētāju apakšgrupās.

Pētījums tiek organizēts testa centrā (In-Hall Test) tiešo interviju veidā vai respondentu dzīvesvietā (In-Home Test). Izlase veidota saskaņā ar mērķa grupas raksturojumam atbilstošām kvotām (parasti tiek ņemti vērā sociāli demogrāfiskie parametri, kā arī produkta/markas lietošanas ieradumi). Izlases lielums jeb respondentu skaits atkarīgs no testējamo produktu/variantu skaita, kā arī no lietotāju/patērētāju apakšgrupu skaita.

Kvalitatīvs tests tiek organizēts gadījumos, kad jāizstrādā produkta (iepakojuma, etiķetes, reklāmas u.c.) koncepcija. Patērētāju viedoklis, kā arī emocionālā attieksme tiek noskaidrota, izmantojot asociatīvās metodes. Tas dod iespēju grupas dalībniekiem ne tikai vērtēt jau piedāvātos variantus, bet sniedzot savus ieteikumus, aktīvi piedalīties koncepcijas uzlabošanas procesā.

Visbiežāk kvalitatīvs produktu tests tiek veikts mērķa grupas diskusijas veidā.

Produkta garšas tests tiek veikts, lai iegūtu produkta garšas vispārēju vērtējumu, kā arī atsevišķu produkta īpašību novērtējumu; izmēģināto produktu salīdzinājumu un sarindojumu.

Produkta nosaukuma tests tiek veikts, lai izvēlētos produktam piemērotāko un patērētājiem pieņemamāko nosaukuma variantu.

Produkta iepakojuma testa mērķis ir noskaidrot patērētāju attieksmi pret jauno iepakojumu (dizains / noformējums, materiāls, iepakojuma lielums u.tml.), salīdzinot ar vecā iepakojuma vērtējumu.

Cenu testa mērķis ir noteikt optimālo cenu līmeni pakalpojumam vai produktam.

Kontakti

Māra Mileiko
t 67 096 300
e mara.mileiko@tns.lvTavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības