TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Televīzija
Prese
Radio
Internets
Reklāmu reģistrs
AdHoc
Mediju pētījumu
gadagrāmata
Mārketinga pētījumi
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Prese

TNS regulāri kopš 1992. gada veic Nacionālo Mediju Pētījumu: Prese par Latvijas mediju auditoriju, kurā tiek apkopota informācija par drukāto preses izdevumu auditorijām. Nacionāli reprezentatīvu izlasi veido ~ 12 000 respondentu gadā vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Šobrīd pētījumā tiek apkopota informācija par 238 preses izdevumiem. Atskaites pieejamas reizi ceturksnī.

Datu analīzei un plānošanai tiek izmantota speciāla programma Galileo. Mediju kartēm - programma EasyFacts.

Vispārīgie auditorijas rādītāji:

Cover - vidējā auditorija - vidējais lasītāju skaits mērķa grupā vienam preses izdevuma numuram (tūkstošos) – cik cilvēku vidēji izlasa vai caurskata vienu avīzes / žurnāla numuru (tūkstošos).
Cover %   - vidējā auditorija - vidējais lasītāju skaits mērķa grupā vienam preses izdevuma numuram ( %) – cik cilvēku vidēji izlasa vai caurskata vienu avīzes / žurnāla numuru (procentos).
Cover max  % - kopējā auditorija - pēdējo 6 numuru kopējais lasītāju skaits mērķa grupā (%) – cik cilvēku kopā ir lasījuši vai caurskatījuši kaut vienu no avīzes / žurnāla pēdējiem 6 numuriem (procentos).
Cover max  - kopējā auditorija - pēdējo 6 numuru kopējais lasītāju skaits mērķa grupā (tūkstošos) – cik cilvēku kopā ir lasījuši vai caurskatījuši kaut vienu no avīzes / žurnāla pēdējiem 6 numuriem (tūkstošos).
Cover Base – vidējais lasītāju skaits mērķa grupā "visi" vienam preses izdevuma numuram (tūkstošos).
Composition  - cik  % no preses izdevuma lasītājiem pieder pie dotās mērķa grupas (auditorijas profils)  – norāda, kā sadalās avīzes / žurnāla vidējais lasītāju skaits pēc tautības, dzimuma u.c. sociāli demogrāfiskajiem parametriem.
TGI (Affinity ) – mērķa grupas sasniegšanas efektivitātes indekss, parāda, cik reizes efektīvāk preses izdevums sasniedz auditoriju izvēlētajā mērķa grupā salīdzinot ar mērķa grupu "visi" (Cover   % izdevumam mērķa grupā/Cover  % izdevumam mērķa grupā "visi" *100).

Ja indekss > 100, tad izvēlētā mērķa grupa konkrētajam preses izdevumam ir efektīva.
Ja indekss < 100, tad izvēlētā mērķa grupa konkrētajam preses izdevumam ir neefektīva.

wTotal – mērķa grupas lielums (tūkstošos).
wTotal  % – mērķa grupas lielums ( %).
Sample – respondentu skaits izlasē.

Reklāmas auditorijas sasniedzamības un izmaksu efektivitātes rādītāji:

OTS – summārais kontaktu skaits mērķa grupā, cik daudz (tūkstošos) mērķa grupā kopumā ir iespēja redzēt reklāmu preses izdevumā (tiek apzīmēts arī kā Gross Cover).
OTS base  – summārais kontaktu skaits mērķa grupā "visi" , cik daudz (tūkstošos) mērķa grupā kopumā ir iespēja redzēt reklāmu preses izdevumā.
Mean OTS – cik reizes vidēji 1 cilvēkam mērķa grupā ir iespēja redzēt reklāmu.
GRP – rādītājs, kas procentuāli parāda reklāmas sasniegto auditoriju mērķa grupā "v isi" (OTS base izteikts  %).
TRP – rādītājs, kas procentuāli parāda reklāmas sasniegto auditoriju konkrētā mērķa grupā (OTS izteikts  % no mērķa grupas).
RP Index – TRP un GRP attiecība (dalījums).
Readers Cvr .  % – Cover un Cvr. max attiecība (dalījums).
Frequen. – cik reizes vidēji 1 lasītājam mērķa grupā ir iespēja redzēt reklāmu.
Cover 1+ / Cvr .  % 1+ – lietotāja definēts Cover N+ ievietošanas reizēm, piemēram cik daudz lasītāju būs redzējuši reklāmu 3 un vairāk reizes.
CPT/ Cover – izmaksas uz 1000 lasītājiem.
CPT/OTS – izmaksas  uz 1000 kontaktiem ar potenciālajiem lasītājiem.
Cst. Cvr .  % – izmaksas, lai sasniegtu 1  % no vidējā lasītāju skaita mērķa grupā.
Cst/TRP – izmaksas par katru sasniegto TRP punktu.
Cvr/ unit (Cover per Currency Unit) – lasītāju skaits, kurš ir sasniegts uz katru iztērēto naudas vienību.

Mediju pārklāšanās rādītāji:

Intersect. – mediju auditoriju pārklāšanās mērķa grupā (tūkstošos).
Intersect.  % – mediju auditoriju pārklāšanās mērķa grupā ( %).
Intersect. unit   % (1) – mediju auditoriju pārklāšanās  % – cik  % no apskatāmā preses izdevuma (rindās) auditorijas lasa preses izdevumu (kolonnās).
Intersect. unit   % (2) – mediju auditoriju pārklāšanās  % – cik  % no apskatāmā preses izdevuma (kolonnās) auditorijas lasa preses izdevumu (rindās).
Net Cover – mediju auditorijas daļas, kas nepārklājas (tūkstošos).


Kontakti

Elīna Krūze
Vecākā klientu vadītāja
t 67 096 300
e elina.kruze@tns.lv

Nacionālā preses auditorijas pētījuma rezultāti 2017. gada rudenī
03.11.2017

03.11.2017. Vidēji 87% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir lasījuši vai caurskatījuši kādu no pēdējiem sešiem preses izdevumu numuriem, liecina Kantar TNS 2017. gada rudenī veiktā  Nacionālā preses auditorijas pētījuma rezultāti. Rudens pētījumā tika apkopota informācija par 170 drukāto preses izdevumu auditoriju.

Nacionālā preses auditorijas pētījuma rezultāti 2017. gada pavasarī
26.04.2017

26.04.2017. Vidēji 87% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir lasījuši vai caurskatījuši kādu no pēdējiem sešiem preses izdevumu numuriem, liecina Kantar TNS 2017. gada pavasarī veiktā Nacionālā preses auditorijas pētījuma rezultāti. Pavasara pētījumā tika apkopota informācija par 171 drukāto preses izdevuma auditoriju.

Lasītākie preses izdevumi 2016. gadā
07.12.2016

07.12.2016. 74% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem pēdējā mēneša laikā ir lasījuši kādu Latvijā izdotu laikrakstu, bet 62% Latvijas iedzīvotāju kādu Latvijā izdotu žurnālu. Vidēji 89% Latvijas iedzīvotāju aptaujātajā vecumā grupā ir lasījuši vai caurskatījuši vismaz viena pētījumā iekļautā preses izdevuma kādu no pēdējiem sešiem numuriem, liecina Kantar TNS apkopotie Nacionālā preses auditorijas pētījuma rezultāti par 2016. gadu.

Nacionālā preses auditorijas pētījuma rezultāti 2016. gada rudenī
16.11.2016

16.11.2016. Pētījumu kompānija Kantar TNS ir apkopojusi jaunākos Nacionālā preses auditorijas pētījuma rezultātus par 2016. gada rudens periodu. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem vismaz viena pētījumā iekļautā preses izdevuma kādu no pēdējiem sešiem numuriem ir lasījuši vai caurskatījuši vidēji 87% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Pavasara pētījumā tika apkopota informācija par 171 drukātā preses izdevuma auditoriju.

Nacionālā preses auditorijas pētījuma rezultāti 2016.gada pavasarī
16.05.2016

16.05.2016. Pētījumu kompānija TNS ir apkopojusi jaunākos Nacionālā preses auditorijas pētījuma rezultātus par 2016.gada pavasara periodu. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem pavasarī vismaz viena pētījumā iekļautā preses izdevuma kādu no pēdējiem sešiem numuriem ir lasījuši vai caurskatījuši vidēji 90% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Pavasara pētījumā tika apkopota informācija par 171 drukātā preses izdevuma auditoriju.Tavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības