TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Mārketinga pētījumi
Mārketinga pētījumu veidi
Pētnieciskās metodes
Kvalitatīvās
Kvantitatīvās
Regulārie pētījumi
Sindicētie pētījumi
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Kvantitatīvās pētījumu metodes

Kvantitatīvās metodes izmanto, lai:
■  iegūtu skaitlisku informāciju par kāda produkta, pakalpojuma, viedokļa, procesu, parādību izplatību sabiedrībā kopumā vai konkrētā mērķa grupā
■  iegūtu kvantitatīvos datus, kas raksturotu ar kvalitatīvo metožu palīdzību konstatēto parādību izplatību sabiedrībā vai mērķa grupā (piemēram, produkta iegādes iemeslu/motīvu izplatība mērķa grupā).

Tiešās intervijas (respondentu dzīves vai darba vietās):
■  CAPI– datorizētas tiešās intervijas (Computer Assisted Personal Interviews)
■  PAPI – tiešās papīra intervijas (Paper and Pencil Interviews)

Netiešās intervijas (telefonintervijas vai intervijas internetā):
■  CATI – datorizētās telefonintervijas (Computer Assisted Telephone Interviews)
■  CAWI – datorizētās intervijas internetā (Computer Assisted Web Interviews)

CAPI – datorizētas tiešās intervijas (Computer Assisted Personal Interviews)
Datorizētas tiešās intervijas notiek iedzīvotāju dzīvesvietās vai, ja tas ir B2B pētījums, uzņēmumos; šī metode parasti tiek izmantota, lai aptaujātu konkrētu mērķa grupu, piemēram, kāda pakalpojuma / produkta izmantotājus vai uzņēmumu vadītājus, speciālistus.

Galvenā metodes priekšrocība ir tā, ka intervija uzreiz tiek ierakstīta datorā un pēc tam automātiski nonāk datu bāzē; datorizētās intervijas pluss noteikti ir arī speciālo datorprogrammu nodrošinātās iespējas, piemēram, pēc vairākiem parametriem ātri atlasīt tos aptaujas dalībniekus, kuriem ir jāuzdod specifiski, padziļināti jautājumi, kā arī iespēja uz datora nodemonstrēt dažādus vizuālos un audiālos materiālus (TV un radio reklāmu klipus, produktu vizuālos konceptus, vides reklāmas u.tml.), kā arī izmantot sarežģītākus metodoloģiskos līdzekļus (skalas, mainīgos nosacījumus utt.).

PAPI – tiešās papīra intervijas (Paper and Pencil Interviews)
Tiešās papīra intervijas parasti norit iedzīvotāju dzīvesvietās vai uzņēmumos, kā arī tirdzniecības vietās vai kādās citās iestādēs, vai arī notiek ārpus telpām; papīra intervijas galvenokārt tiek izmantotas, ja ir jāaptaujā kādas šauras mērķa grupas pārstāvjus, kuri ir sastopami noteiktās vietās, piemēram, tie var būt kādas iestādes apmeklētāji, veikala pircēji, kluba apmeklētāji utt.

Metode neprasa īpašu tehnoloģiju izmantošanu; pastāv iespēja ātri pierakstīt respondentu izteikumus un komentārus, kas varbūt precīzi neiekļaujas anketas struktūrā, bet var būt noderīgi pētījumam kopumā.

CATI – datorizētās telefonintervijas (Computer Assisted Telephone Interviews)
Šī metode galvenokārt tiek izmantota, ja ir ātri jāaptaujā liels iedzīvotāju vai uzņēmumu daudzums un ja ir zināms, ka lielākā daļa mērķa grupas ir telefonizēta.

Mērķa grupa ir ātri sasniedzama un nav jātērē laiks, ko intervētājs savādāk patērētu ceļam (īpaši, ja intervijas norit laukos); aptaujāt var ne tikai fiksēto, bet arī mobilo telefonu lietotājus. Izmaksu ziņā – tā ir ekonomiska metode.

Šī pētījuma metode ir ieteicama neliela apjoma intervijām (līdz 15 minūtēm), jo, nepastāvot tiešajam kontaktam, respondenti ātrāk zaudē koncentrēšanās spēju un interesi atbildēt; bez tam, šāda tipa intervijās jautājumiem ir jābūt vienkāršākiem kā tiešajās intervijās, jo nav pieejami vizuāli uzskates līdzekļi (piemēram, jautājumu respondentam nevar parādīt izlasīšanai).

CAWI – datorizētās intervijas Internetā (Computer Assisted Web Interviews)
Viena no tehnoloģiski mūsdienīgākajām pētnieciskajām metodēm, paredzēta Interneta lietotāju mērķa grupas aptaujām (ne tikai par Interneta izmantošanas ieradumiem); Interneta izmantotāji pētījumam tiek atlasīti vai nu no dažādām datu bāzēm (citiem pētījumiem, pasūtītāja iesniegtajām klientu datu bāzēm utt.), vai tiek piesaistīti dalībai aptaujā ar reklāmas banneru vai citu interaktīvo līdzekļu palīdzību.

Laiku un izmaksu ziņā šī ir visekonomiskākā metode. Tā kā mērķa grupa – Interneta izmantotāji – ir ekonomiski aktīvākā (un parasti arī jaunākā un turīgākā) iedzīvotāju daļa, tad tā ir ļoti laba iespēja piekļūt šai mērķa grupai, kas nodrošinaātru informācijas ieguvi, jo intervijas automātiski tiek ierakstītas datu bāzēs.

Patlaban Latvijā Internetu izmantojošo iedzīvotāju skaits nav pārlieku liels un tāpēc dažos specifisku tematu pētījumos tas var aizņemt zināmu laika posmu, kamēr pētījumā būs piedalījies statistiski nozīmīgs respondentu skaits; bez tam, šāda metode negarantē pētījuma dalībnieku reprezentativitāti visiem iedzīvotājiem, jo, no vienas puses, tā ir šaurāka mērķa grupa, bet no otras puses, dalībnieki pētījumā piedalās pēc zināmas pašizlases principa, ko, protams, pēc tam var mazināt ar speciālu kvotu palīdzību.

Kontakti

TNS Latvia
t 67 096 300
e info@tns.lvTavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības