TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Mārketinga pētījumi
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Intervētāji
Analītiķis
Vecākais analītiķis
Klientu atbalsta vadītājs
Klientu vadītājs
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Kantar TNS aicina darbā klientu atbalsta vadītāju
uz noteiktu laiku ar iespēju pagarināt līgumu uz nenoteiktu laiku

Tu lielā informācijas klāstā redzi kopsakarības? Tu gribi izprast, kāpēc cilvēki rīkojas tā, kā viņi rīkojas? Tu proti prognozēt nākotni, zinot to, ko cilvēki domā šodien? Tad Tu varētu būt profesionāls pētnieks – un vienlaikus atbalsts klientu attiecību vadībā, vedot korporatīvos klientus uz viņu biznesa izaugsmi.

 

 

Pievienojies Kantar TNS un gūsti jaunas atziņas!

 

 

Kantar TNS klientu atbalsta vadītājs ir: 
 ■ Zinātkārs – viņu patiesi interesē un viņš vēlas izpētīt, ko domā sabiedrība, patērētāji, mērķa grupas un citi indivīdi 
 ■ Profesionālis – viņš zina, kā pareizi noskaidrot viedokli, un saprot, kā interpretēt iegūtos rezultātus 
 ■ Analītiķis – viņš meklē un atrod kopsakarības kā skaitļos, tā arī viedokļos
 ■ Organizators – spēj efektīvi organizēt savu darbu, vienlaikus vadot projektus un koordinējot tajos iesaistītos cilvēkus, jo viņam ir skaidrs redzējums par visu pētījuma procesu
 ■ Valodu pārvaldītājs – latviešu valoda viņam ir ļoti labā līmenī, jo viņš zina, ka katra garumzīme un komats var nozīmīgi mainīt teksta uztveri; ar klientiem viņš spēj tekoši sarunāties arī krieviski un angliski, kā arī rakstveidā komunicēt labā angļu valodā
 ■ Pozitīvs cilvēks – ar smaidu spēj risināt tādas situācijas, kuras citi sauc par sarežģītām

 

Lai klientu atbalsta vadītājs būtu profesionāls, viņam ir jābūt: 
 ■ Bakalaura vai maģistra grādam, vēlams ar specializāciju socioloģijā vai tirgvedības pētīšanā
 ■ Vismaz divu gadu pieredzei tirgus izpētes, mārketinga, sociālo, mediju vai līdzvērtīgu pētījumu jomā
 ■ Prasmei izveidot anketu kā kvalitatīvajiem, tā arī kvantitatīvajiem pētījumiem
 ■ Spējai pārbaudīt anketas tulkojuma kvalitāti latviešu, krievu un angļu valodās, kā arī loģiskai domāšanai, lai šo anketu varētu izveidot kā aptaujas programmu elektroniskā vidē
 ■ Zināšanām par to, kas ir SPSS un kā to pielietot
 ■ Ar savu redzējumu, kā labāk attēlot pētījumos iegūtos rezultātus, jo īpaši infografikas veidā
 ■ Precīzam datu nolasīšanā (gan no tabulām, gan no grafikiem) un interpretēšanā 
 ■ Atziņu meklētājam apjomīgā informācijas klāstā
 ■ Stāstniekam, kas atrastās atziņas spēj interesantā veidā izklāstīt kolēģiem un klientiem
 ■ Elastīgam ikdienas darbu plānošanā
 ■ Patstāvīgam, neatlaidīgam un atbildīgam
 ■ Atvērtam jaunu zināšanu un prasmju apguvei

 

Ko mēs piedāvājam klientu atbalsta vadītājam: 
 ■ Profesionālus kolēģus, kas palīdzēs apgūt specifiskās zināšanas par Kantar TNS pakalpojumiem 
 ■ Starptautisku skatījumu uz patērētāju attīstību visā pasaulē 
 ■ Iespēju mācīties un pilnveidoties kā profesionālim un personībai
 ■ Jaunām idejām un inovācijām atvērtu darba vidi
 ■ Draudzīgu un atbalstošu darba kultūru 
 ■ Elastīgu darba laiku ģimenei draudzīgā uzņēmumā
 ■ Spējām un prasmēm atbilstošu atalgojumu pētījumu nozares lielākā nodokļu maksātāja uzņēmumā
 ■ Veselības apdrošināšanu un citus lojālā darbinieka bonusus

 

Ja jūti, ka iepriekš minētais atbilst Tev un Tu vēlētos kļūt par vienu no nozīmīgiem pētniekiem Kantar TNS kolektīvā, tad līdz 3.martam (ieskaitot) sūti pieteikumu uz: darbs@tns.lv ar norādi “Klientu atbalsta vadītājs”. Atzinīgi novērtēsim, ja CV būsi pievienojis arī radošu motivācijas vēstuli ar pamatojumu, kāpēc tieši Tevi mums izvēlēties par savu kolēģi.

 

Ar prieku atbildēsim uz ikviena pretendenta jautājumiem (arī tos var sūtīt uz darbs@tns.lv), taču uz pārrunām aicināsim tikai tos kandidātus, kas atbildīs sniegtajam aprakstam, prasībām un mūsu vērtējumam par to, kādam jābūt mūsu nākamajam kolēģim.

 

Kontakti

Kantar TNS
t 67096300
tns@tns.lv
Twitter: @TNSLatvia
Facebook: @TNSLatviaTavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50            
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 
© 2017 TNS Latvia
Autortiesības