TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Mārketinga pētījumi
Mārketinga pētījumu veidi
TNS Atlas™
Mīlētākie zīmoli un to potenciāls
Semiometrija
Patēriņš un attieksme
Zīmola tēla pētījumi
Monitortipa pētījumi
Klientu apmierinātība
Darbinieku pētījumi
Reklāmu testi
Produktu testi
Noslēpumainais klients
Segmentācija
B2B pētījumi
IT pētījumi
Pētnieciskās metodes
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Darbinieku pētījumi

Labi darbinieki ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem uzņēmuma veiksmīgai darbībai. Līdz ar ekonomikas attīstību palielinās pieprasījums pēc labu izglītību ieguvuša un kvalificēta personāla. Uzņēmumiem arvien vairāk ir jādomā, kā piesaistīt un noturēt labākos darbiniekus, veiksmīgi konkurējot ar citiem uzņēmumiem tirgū.

Izmantojot uzņēmumā iesaistīto pušu attiecību novērtēšanas metodi TRI*M, TNS Latvia veic darbinieku apmierinātības pētījumus. Pētījumos tiek noskaidrota darbinieku piesaistība uzņēmumam, kā arī uzņēmuma vājās un stiprās puses attiecībās ar darbiniekiem. Pētījuma rezultātā tiek sniegti ieteikumi personāla vadīšanai, noteiktas prioritātes darbinieku motivēšanā un noturēšanā.

Liela nozīme jaunu darbinieku piesaistē ir uzņēmuma tēlam potenciālo darbinieku vidū. Uzņēmuma tēlu veido gan uzņēmumā strādājošie, gan darba devēja aktivitātes ārpus uzņēmuma – uzņēmuma vadītāju publiskais tēls, sniegtie pakalpojumi un produkti, saskarsme ar klientiem, informācija masu medijos, reklāma, finanšu panākumi un citi faktori.

Izmantojot TRI*M metodoloģiju, TNS Latvia reizi divos gados veic pētījumu par Latvijā strādājošo piesaistību savai darba vietai, tas ir, par līdzdalību uzņēmuma darbā un lojalitāti pret to. Pētījum rezultātā tiek iegūts vispārējs pārskats par Latvijas uzņēmumos un tajos strādājošo attiecībām.

Reizi gadā TNS Latvia veic darba devēju tēla pētījumu, nosakot pievilcīgākos darba devējus Latvijā, ietverot jautājumus par to, ko darbinieki gaida no sava darba devēja, kādi ir darba devēju izvēles kritēriji, kā arī darba devēju tēls.

Kontakti
Signe Kaņējeva
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv

Iedzīvotāju priekšstati: kādā vecumā cilvēks vairs nav jauns un kādā – ir vecs
07.12.2017

07.12.2017 Pēc Latvijas iedzīvotāju domām cilvēks vairs nav jauns, sasniedzot 39 gadu vecumu – to atklāj pētījumu kompānijas Kantar TNS veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja. Lūgti norādīt vecumu, kad cilvēku vairs neuzskata par jaunu, salīdzinoši visbiežāk aptaujātie ir norādījuši vecumu robežās no 31 līdz 40 gadiem (41%).


Vēlamā vidējā mēnešalga “uz rokas” būtiski pārsniedz vidējo algu valstī
02.05.2016

02.05.2016. Galvenais iemesls, kāpēc darbinieki aizietu no darba, ir lielāks atalgojums (66%). Turklāt darba ņēmēju gaidas attiecībā uz vēlamo samaksu divas reizes pārsniedz vidējo algu valstī. To atklāj pētījumu kompānijas TNS veiktais pētījums par darba tirgus tendencēm.

Latvijā katrs ceturtais darbinieks apsver iespēju mainīt pašreizējo darbu
27.04.2016

27.04.2016. Šobrīd darba tirgū vērojama situācija, ka darbinieku gatavība un atvērtība darba maiņai ir salīdzinoši augsta. To atklāj pētījumu kompānijas TNS veiktais pētījums par darba tirgus tendencēm.

Viens no četriem darbiniekiem apsver iespēju mainīt pašreizējo darbu
18.06.2015

18.06.2015. Pašlaik galvenais darba devēju izaicinājums saistībā ar darba spēku ir kvalificētu speciālistu trūkums, darba spēka trūkums kopumā, kā arī darbinieku motivācijas trūkums un prasību pieaugums. TNS veiktais pētījums atklāj pašreizējo situāciju no darbinieku puses, t.i., kāda ir darbinieku atvērtība jauna darba meklējumiem un gatavība darba maiņai, kādi ir galvenie iemesli, kas strādājošos notur pašreizējā darbā un kas savukārt veicinātu lēmuma pieņemšanu par darba maiņu.

Pētījums: personāla vadītāju loma vairāk pieaug lielajos uzņēmumos
09.04.2014

09.04.2014. Jaunākie TNS personāla pētījumi liecina, ka vairums uzņēmumu vadītāju par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem ir izvirzījuši esošo darbinieku noturēšanu, motivēšanu un attīstību, īpašu uzmanību pievēršot tieši talantu vadībai. Lai piesaistītu un rekrutētu labākos speciālistus, Latvijas darba tirgū pieaugoša nozīme ir pievilcīgam darba devēja tēlam, ko nosaka tādi faktori, kā veiksmīga un uz attīstību vērsta uzņēmējdarbība, laba reputācija un augsta sociālā atbildība. Visu šo gan iekšējo, gan ārējo personāla vadības uzdevumu veikšanai neatsverams palīgs ir personāla vadītājs.Tavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības