TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Mārketinga pētījumi
Mārketinga pētījumu veidi
TNS Atlas™
Mīlētākie zīmoli un to potenciāls
Semiometrija
Patēriņš un attieksme
Zīmola tēla pētījumi
Monitortipa pētījumi
Klientu apmierinātība
Darbinieku pētījumi
Reklāmu testi
Produktu testi
Noslēpumainais klients
Segmentācija
B2B pētījumi
IT pētījumi
Pētnieciskās metodes
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 B2B pētījumi

TNS regulāri veic Latvijas uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāju aptauju par masu saziņas līdzekļu un informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma darbībā, kā arī par dažādiem ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem - pētījumā Biznesa Omnibuss.

Katrā Biznesa Omnibusa pētījumā tiek aptaujāti 1000 (līdz 2006. gada nogalei - 500) Latvijas uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji. Pētījumā ir aptverti Latvijas ekonomiski aktīvie uzņēmumi (komercuzņēmumi). Uzņēmu izlase ir reprezentatīva Latvijas uzņēmumu ģenerālajam kopumam (~57 000 uzņēmumu) un informācija par uzņēmumiem būs pieejama šādos griezumos:

■  Atrašanās vieta (reģions)
■  Darbības nozare
■  Darbinieku skaits
■  Apgrozījums
■  Citi ar pasūtītāju saskaņoti griezumi

Mediju bloks 
Biznesa Omnibusa rudens posmā tiek pētīta masu saziņas līdzekļu izmantošana uzņēmuma darbībā. Mediju bloks ietver informāciju par:
■   Preses lasīšanas ieradumiem: dienas laikrakstu, biznesa un prestižu preses izdevumu lasīšana;
■   Interneta weblapu apmeklēšanas ieradumiem: pēdējo 7 dienu laikā apmeklētās uzņēmumu mājas lapas, meklētāji, portāli un vortāli.

Kontakti

Elīna Krūze
t 67 096 300
e elina.kruze@tns.lv

IT bloks
Kopš 2004.gada Biznesa Omnibusa tiek pētīta informācijas tehnoloģiju (IT) izmantošana uzņēmumu darbībā. IT blokā ir ietverta informācija par:
■   Datoru izmantošanu uzņēmumos – galda datoru, portatīvo datoru, serveru skaits;
■   Interneta izmantošanu – interneta piekļuves veids un interneta pakalpojumu sniedzējs;
■   Datu pārraides pakalpojumu izmantošanu – datu pārraides izmantošana un to pakalpojumu sniedzējs.

Kontakti

Inta Priedola
t  67 096 300
e inta.priedola@tns.lvTavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2017 TNS Latvia
Autortiesības