TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Televīzija
Prese
Radio
Internets
Reklāmu reģistrs
AdHoc
Mediju pētījumu
gadagrāmata
Mārketinga pētījumi
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 AdHoc - specializētie mediju pētījumi

TNS Latvia  regulārie mediju pētījumi sniedz atbildi uz jautājumiem: CIK LIELA ir Jūsu auditorija un KĀDI pēc dažādiem sociāli demogrāfiskajiem raksturojumiem ir Jūsu lasītāji, klausītāji, skatītāji.

Ja Jums nepieciešama atbilde uz jautājumiem: 
■ KĀDA ir iedzīvotāju attieksme pret konkrēto mediju? 
■ KĀPĒC Jūsu auditorija ir tik maza? 
■ CIK no Jūsu auditorijas ir piesaistīti Jūsu medijam un cik – konkurējošiem?
■ CIK DAUDZ skatītājus, klausītājus vai lasītājus Jūs varat iegūt no konkurējošiem medijiem?
■ KĀPĒC Jūs skatās, klausās, lasa tieši šādi cilvēki, kā arī kāpēc Jūa neskatās, neklausās un nelasa konkrēti cilvēki?
■ KO darīt, lai Jūsu medija auditorija būtu lielāka?
■ CIK DAUDZ cilvēku un kuros medijos ir ievērojuši Jūsu reklāmu?
■ CIK efektīva ir bijusi šī reklāma?

tad uz tiem atbildes Jums palīdzēs gūt specializētie mediju un reklāmas tirgus izpētes projekti.

Pētījumu metodes
Katram atsevišķam gadījumam tiek izstrādāta atbilstoša pētījuma metodoloģija – veids, kādā tiks veikts pētījums, lai rastu atbildi uz Jūs interesējošo jautājumu vai risinājumu Jūsu problēmai. Atbilstoši katram gadījumam tiek piemērotas kvantitatīvās vai kvalitatīvās metodes.

Biežāk izmantotās kvantitatīvās metodes ir dažāda veida aptaujas. Tās var būt tiešās datorizētās intervijas respondenta dzīves vietā (CAPI), intervijas pa pastu, datorizētās telefona intervijas (CATI) vai datorizētās intervijas internetā (CAWI). Tiešo datorizēto interviju (CAPI), kā arī datorizēto interviju internetā (CAWI) lietošana nepieciešamības gadījumā ļauj intervijas gaitā pielietot dažādus uzskates materiālus – attēlus, audio vai video failus, interneta materiālus. Datorizētās telefona intervijas (CATI) un datorizētās intervijas internetā (CAWI) nodrošina iespēju datus iegūt samērā ātri – steidzamības gadījumā operatīvu informāciju iespējams iegūt pat nedēļas laikā.

Atsevišķos gadījumos masu saziņas līdzekļu pētniecībā noderīgāku informāciju spēj sniegt kvalitatīvās metodes, kas ļauj izzināt viedokļu dažādību par pētāmo problēmu. Jums tiek piedāvāti dažādas kvalitatīvo pētījumu metodes – grupu diskusijas, testi, padziļinātās intervijas.

Atsevišķas izmantotās pētījumu metodes ir īpaši izstrādātas masu saziņas līdzekļu kā specifiskas nozares pētniecībai. Pie tādām pieder gājēju un transporta plūsmas mērījumi, kā arī vides reklāmas un reklāmu monitoru lielveikalos efektivitātes mērījumi .

Mūsu pieredze
■ Preses, radio un televīzijas tirgus pētījumi, lai noskaidrotu iedzīvotāju apmierinātību ar kādu konkrētu mediju, tā saturu.
■ Pētījumi par mediju patērētāju piesaistību konkrētam medijam un tā konkurentiem.
■ Pētījumi, kas precizētu vai konkretizētu kādu regulāro auditoriju mērījumu datus.
■ Preses izdevumu satura, radio un televīzijas programmas novērtējums.
■ Preses izdevumu vai maksas televīzijas kanālu abonentu aptaujas.
■ Pētījumi par iedzīvotāju paradumiem masu saziņas līdzekļu izvēlē, kā arī uzticēšanos un attieksmi pret dažādiem medijiem.
■ Pētījumi par iedzīvotāju attieksmi pret izmaiņām kādā masu saziņas līdzekļa saturā vai noformējumā.
■ Pētījumi par attieksmi pret jaunu pakalpojumu ieviešanu masu saziņas līdzekļu vai telekomunikāciju jomā.
■ Salīdzinošie un analītiskie pētījumi par masu saziņas līdzekļu attīstību Latvijā.
■ Vides reklāmas auditorijas mērījumi.
■ Reklāmu monitoru lielveikalos auditorijas pētījumi.
■ Reklāmas ievērošanas un atpazīstamības pētījumi.
■ Reklāmas efektivitātes mērījumi.

Kontakti

Elīna Krūze
Vecākā klientu vadītāja
t 67 096 300
e elina.kruze@tns.lvTavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības